Forbedr kantinens brugertilfredshed

Med GoPay brugertilfredshed får du de bedste betingelser for at få værdifuld indsigt i dine kantinebrugernes oplevelse i kantinen. Du får dagligt feedback fra kantinebrugerne, så du kan ændre kurs og agere, før det er for sent.

Kantinebrugerne kan nemt give feedback på maden og servicen

Med få klik kan kantinebrugeren give feedback på sin oplevelse i kantinen med GoPay appen. Brugeren kan rate sin oplevelse ud fra fem smileys fra “Meget dårlig” til “Fantastisk”. Afhængigt af hvilken smiley kunden vælger, vil vedkommende blive bedt om at angive, hvad der var godt eller dårligt ved oplevelsen. Kunden har også mulighed for at skrive en uddybende kommentar.

 

Alle evalueringer er anonyme, så kunden kan fortælle sin ærlige mening. Tilfredshedsundersøgelsen vises for kunden i GoPay appen lige efter frokosttid. Det sikrer, at kunden har større motivation for at give feedback og har gode erindringer om oplevelsen.

Dagligt indblik i tilfredsheden

I GoPay dashboardet får personalet og ledelsen et suverænt indblik i tilfredsheden. Dashboardet gør det nemt at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer og træffe beslutninger baseret på aktuelle data. Køkkenpersonalet kan f.eks. se hvis den generelle tilfredshed falder over tid og se hvilke emner som kunderne er utilfredse med. Køkkenpersonalet kan derfor justere på maden og/eller servicen og efterfølgende stille nye spørgsmål til kunderne, som skal hjælpe med at få den nødvendige viden om problemet.

Personalet kan oprette surveys

Oprettelse af en survey er nemt og kræver blot at køkkenpersonalet stiller et simpelt spørgsmål, f.eks.: “Hvordan var maden?”.

For hvert spørgsmål tilknyttes nogle tags, som skal uddybe kundens svar, f.eks. om det tilfredse eller utilfredse svar skyldes variationen, mængden, smagen etc.

Sig farvel til lange, bøvlede og tidskrævende spørgeskemaer

Med få klik i appen gør GoPay det nemt som aldrig før for dine kunder, at give deres mening til kende. Dette sikrer at flere kunder vil deltage i dine tilfredshedsundersøgelser – og ikke kun kunder som er utilfredse, hvilket giver bedre svarkvalitet.

Fordele med GoPay survey

Tak for oprettelsen

Du vil snart blive kontaktet af en af vores eksperter.