Få fingeren på pulsen med GoPay brugertilfredshed

Vi ved at du og din virksomhed sætter en ære i at sikre, at dine kantinekunder er tilfredse med deres oplevelse i kantinen. Derfor tilbyder vi nu GoPay brugertilfredshed som en feature direkte i GoPay-appen, så kunderne løbende kan give feedback og hjælpe dig med at forbedre kantinens service. Med GoPay brugertilfredshed får du dagligt feedback, så du kan ændre kurs og agere, før det er for sent. 

 

GoPay brugertilfredshed er designet til kantinen og giver flere fordele

Vi synes at det skal være nemt for køkkenpersonalet at få indsigt i tilfredsheden, så de kan agere i tide. Ligeledes synes vi at det skal være nemt for kunderne dagligt at kunne give feedback på konkrete oplevelser, som de stadig kan erindre. Vi har designet GoPay brugertilfredshed, så det passer ind i kantinens dagligdag og så flest mulige kunder deltager, både dem som er tilfredse og dem som er utilfredse.

GoPay brugertilfredshed giver følgende fordele:

  • Køkkenpersonalet kan selv oprette spørgsmål, som de ønsker at få feedback på.
  • Kunderne kan give feedback lige efter frokosten er spist – det giver høj deltagelse og bedre svarkvalitet.
  • Køkkenpersonalet kan følge tilfredsheden fra dag til dag og agere i tide.

 

Dagligt indblik i brugertilfredsheden medvirker til flere tilfredse kunder

Med daglig indblik i kundernes tilfredshed får du de bedste betingelser for at forbedre maden og servicen inden det er for sent. For hvert køb vises et tilfredshedskort til kunderne i GoPay appen, hvor kunderne hurtigt og nemt kan give deres mening til kende. Dette sikrer, at flere kunder vil deltage i tilfredshedsundersøgelsen – og ikke kun kunder som er utilfredse, hvilket giver bedre svarkvalitet. I mange traditionelle spørgeskemaer er deltagelsen lav. Det skyldes at spørgeskemaet sendes ud, f.eks. en gang om måneden eller i kvartalet, til kundernes e-mailadresse. Det betyder, at det ikke er alle kunder der ser spørgeskemaet og spørgeskemaet tager ofte lang tid at besvare, hvilket medfører at mange ikke vil deltage. De personer som deltager er ofte personer som enten bidrager meget til kantinen eller som er meget utilfredse. Med GoPay brugertilfredshed får vi flere kunder til at deltage.

 

Køkkenpersonalet kan selv oprette en tilfredshedsundersøgelse

Køkkenpersonalet kan selv oprette en tilfredshedsundersøgelse på få sekunder. Det er nemt og kræver blot at køkkenpersonalet stiller et simpelt spørgsmål, f.eks.: “Hvordan var maden?”. For hvert spørgsmål tilknyttes nogle emner, som skal uddybe kundens svar, f.eks. om det tilfredse eller utilfredse svar skyldes variationen, mængden, smagen osv. Tilfredshedsundersøgelsen kan vises på bestemte tidspunkter på dagen, f.eks. lige efter frokosttid og forsvinder selv efter et par dage.

 

Kunderne kan give dagligt feedback, hvilket giver en høj deltagelse

Med få klik kan kunderne give værdifuld feedback, som hjælper dig med at forbedre kantineservicen og imødekomme deres behov på en effektiv måde. Tilfredshedsundersøgelsen vises for kunden i GoPay appen lige efter frokosttid. Det sikrer, at kunden har større motivation for at give feedback og har gode erindringer om oplevelsen. Yderligere er spørgeskemaet hurtigt at besvare, så kunderne ikke føler at de skal bruge lang tid. Med få klik kan kunden rate sin oplevelse ud fra fem smileys fra “Fantastisk” til “Forfærdeligt”. Afhængigt af hvilken smiley kunden vælger, vil vedkommende blive bedt om at angive, hvad der var godt eller dårligt ved oplevelsen. Kunden har også mulighed for at skrive en kommentar og give uddybende feedback. Alle evalueringer er anonyme, så kunden kan fortælle sin ærlige mening.

 

Suverænt overblik over den daglige tilfredshed – helt uden at analysere data

I GoPay managers dashboard kan køkkenpersonalet løbende få overblik over tilfredsheden uden at skulle analysere data. Dashboardet gør det nemt at identificere områder, hvor der er behov for forbedringer og træffe beslutninger baseret på aktuelle data. Køkkenpersonalet kan f.eks. se hvis den generelle tilfredshed falder over tid og se hvilke emner som kunderne er utilfredse med. Køkkenpersonalet kan derfor justere på maden og/eller servicen og efterfølgende stille nye spørgsmål til kunderne, som skal hjælpe med at få den nødvendige viden om problemet. Alle besvarelser kan også eksporteres til Excel, hvilket giver mulighed for yderligere analyse.

 

Vil du forbedre brugertilfredsheden nu?

GoPay brugertilfredshed er en Premium feature, men kan også tilvælges i Business plan. Skriv til support@facilitynet.dk, hvis du du ønsker at afprøve GoPay brugertilfredshed.

Del dette

Se også

Uncategorized @da
Uncategorized @da

Tak for oprettelsen

Du vil snart blive kontaktet af en af vores eksperter.