Underretning om indsamling
af personoplysninger

Underretning om indsamling af personoplysninger

Underretning om indsamling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal FacilityNet give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Kontaktoplysninger angående GDPR
  3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  4. Modtagere af dine personoplysninger
  5. Opbevaring af dine personoplysninger
  6. Dine rettigheder

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

FacilityNet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

E-mail: hello@facilitynet.dk
Telefon: +45 61305045

Ved brev:
FacilityNet ApS
Sluseholmen 1, 1
2450 København SV


2. Kontaktoplysninger angående GDPR

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Email: gdpr@facilitynet.dk
Telefon: +45 61305045

Ved brev:
FacilityNet ApS
Sluseholmen 1, 1
2450 København SV
Att.: GDPR


3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager vi har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.


4. Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du har klaget over en behandling af personoplysninger, vil din henvendelse blive sendt til den dataansvarlige, når vi beder om en udtalelse.

Har den dataansvarlige ikke har taget stilling til din henvendelse, kan vi – i stedet for at bede om en udtalelse – vælge at oversende din henvendelse til den dataansvarlige, så denne har mulighed for at tage stilling til din henvendelse, før du vurderer, om vi på ny skal inddrages i sagen.

Det kan også være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan f.eks. være din virksomhed, kantineforpagter, som skal bidrage til sagens oplysning.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.


5. Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne i vores elektroniske sag- og dokumenthåndteringssystem vil blive slettet senest 5 år efter afslutning af den journalperiode, hvor sagen er afsluttet.


6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Tak for oprettelsen

Du vil snart blive kontaktet af en af vores eksperter.