Priser på GoPay POS

Priser opdateret: 01/04-2024.

Basic plan - Transaktionsgebyrer

Følgende Adyen gebyrer er gældende ved køb med VISA, Mastercard, Mastro. Gebyrerne varierer pr. korttype, men følgende tabeller viser de minimale og maksimale gebyrer. 

Debitkort % Pris pr. transaktion
EU Forbruger 1,36% - 1,47% 0,58 kr.
EU Business 1,60% - 2,52% 0,58 kr
Internationale kort 1,81% - 3,5% 1,33 kr.
Kreditkort % Pris pr. transaktion
EU Forbruger 1,48% - 1,5% 0,54 kr. - 0,66 kr.
EU Business 1,93% - 2,52% 0,54 kr. - 0,66 kr.
Internationale kort 1,48% - 3,94% 0,66 kr. - 1,40 kr.

Transaktionsgebyrer trækkes automatisk fra Kundens omsætning inden de overføres til Kundens bankkonto. Transaktionsgebyrer dækker Interchange++,  Adyens behandlings- og servicegebyr.

Regneeksempel:
Debit VISA / Dankort (indenlandsk) køb på 35 kr.
Gebyrer: 35 kr * 1,36% + 0,58 kr = 1,06 kr

Øvrige priser

Følgende Adyen gebyrer efterfaktureres til Kunden.

Service Beskrivelse Pris
Opstartsgebyr Engangsudgift for opstart og ansøgningsproces.​ 100,00 kr.
Pengeoverførsel til jeres bankkonto​ Som udgangspunkt overføres pengene hver uge. Du kan ændre dette til at penge overført f.eks. dagligt.​ 5.00 kr. pr. overførsel​
Adyens behandlingsgebyrer på ikke hævet transaktioner. Hvis kortholder indtaster kreditkortoplyninger, men transaktionen fejler. 0,16 kr. pr. transaktion
Klagesag Hvis kortholder indgiver en klage hos sin bank over en betaling, så påbegynder banken en klagesag. Hvis kunden får ret i sagen, så refunderes pengene automatisk til kortholders bankkonto.​ Sagsomkostninger: 80,00 kr.
Ved refundering: 0,80 kr.
Betingelser for betalingsaftalen

Ansøgning af kortindløseraftale

Før at Kunden kan aktivere betalingsløsningen, så skal Kunden ansøge om en kortindløseraftale hos Adyen. Leverandøren skal registrere organisationens stamdata, branchekode, udbetalingsbankkonto og underskrive aftalen af ledelsen eller en betroet medarbejder. Det er udelukkende Adyen som godkender kortindløseraftalen og denne aftale er betinget af at Adyen godkender ansøgningen.

Aftale med Adyen N.V.
Ved accept af denne aftale er Kunden bekendt med, at Kunden indgår en direkte aftale med Adyen N.V., som leverer betalingsservicen. Kunden accepterer følgende betingelser og restriktioner:

  • Kunden forpligter sig til at salgsbetingelser lever op til gældende krav.
  • Kunden må kun sælge varer som er omfattet af de industrikoder, som indgår i kortindløseren aftalen med Adyen N/V.

Anvendelse af POS-løsningen
POS-terminalen må kun anvendes på den salgslokation, som registreret ved indgåelse af aftalen. Ønsker Kunden at flytte POS-terminalen skal dette godkendes af Facilitynet support team.

Prisregulering
Priser er gældende til og med 24. januar 2025. Adyens priser (med undtagelse af Interchange++) kan reguleres efter d. 24. januar 2025, hvis Adyen oplever prisstigninger på mere en 10%. Interchange++ reguleres løbende.

Udbetaling af penge
Kundens omsætning overføres som standard én gang om ugen til den af leverandørens angivet bankkonto. Transaktionsgebyrer er fratrukket beløbet der overføres. Ønskes oftere overførsler, f.eks. dagligt, kan dette aktiveres (se gebyrer for “Pengeoverførsel til bankkonto”). 

Oversigt over gebyrer
Kundens administratorer (økonomiafdeling) kan logge ind i GoPay Manager og trække en oversigt over gebyrer, som automatisk trækkes fra omsætningen samt gebyrer som efterfaktureres. Kunden kan ligeledes trække en oversigt over bankoverførsler mellem Adyen og Kundens bank.

Returnering af kreditkortterminal ved aftalen ophør
Kreditkortterminalen skal returneres til FacilityNet senest 14 dage efter aftalens ophør. Terminalen skal sendes til:

FacilityNet
Frederikskaj 4, 1
2450 Købehavn SV
Att.: 9999

Tak for tilmelding til nyhedsmail